shell脚本编程(快速排序)

分类:shell编程 阅读:30007 次

 1. #!/bin/bash
 2. #shell脚本编程之快速排序的实现(以最右边为元点的思想)
 3. a=(851032934123409618629)
 4. #a=(00001233448283049592143716)
 5. temp=
 6. buff=
 7. #交换函数
 8. swap()
 9. {
 10. buff=${a[$1]}
 11. a[$1]=${a[$2]}
 12. a[$2]=$buff
 13. }
 14. fun()
 15. {
 16. i=$(($1-1))
 17. j=$1
 18. temp=${a[$2]}
 19. iftest$1-ge$2;then
 20. return2
 21. fi
 22. while[$j-le$2];do
 23. [$j-lt$2]&&while[[${a[$j]}-gt$temp]];do
 24. j=$(($j+1))
 25. done
 26. i=$(($i+1))
 27. swap$i$j
 28. j=$(($j+1))
 29. done
 30. fun0$(($i-1))
 31. fun$(($i+2))$2
 32. }
 33. fun015
 34. for((i=0;i<16;i++))
 35. {
 36. echo-n${a[$i]}""
 37. }
 38. echo
 39. exit0

下面是C++快速排序的对照代码

 1. #include<iostream>
 2. usingnamespacestd;
 3. voidswap(int*a,int*b)
 4. {
 5. inttemp=*a;
 6. *a=*b;
 7. *b=temp;
 8. }
 9. voidGrial(inta[],intx,inty)
 10. {
 11. inti=x-1;
 12. intj=x;
 13. if(x>=y)return;
 14. inttemp=a[y];
 15. while(j<=y)
 16. {
 17. while(j<y&&a[j]>a[y])
 18. j++;
 19. i++;
 20. swap(&a[i],&a[j]);
 21. j++;
 22. }
 23. Grial(a,0,i-1);
 24. Grial(a,i+1,y);
 25. }
 26. intmain()
 27. {
 28. inta[]={4,3,921,30495,28,43716,3,4,0,0,2,0,0,1,8,5};
 29. Grial(a,0,14);
 30. for(inti=0;i<15;i++)
 31. {
 32. cout<<a[i]<<"";
 33. }
 34. cout<<endl;
 35. }